Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/TP/2023 Realizacja usługi nagrania i montażu 20-stu filmów edukacyjno - naukowych dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Deadlines:
Published : 13-11-2023 13:06:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
przetarg_SWZ_tryb podstawowy bez negocjacji nagrania filmów-sig.pdf pdf 696.76 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 projekt umowy .pdf pdf 304.59 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
opz_nagranie materiałów edukacyjno naukowych_.pdf pdf 197.31 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.docx docx 607.39 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie_.docx docx 52.63 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu_.docx docx 601.97 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 - oświadczenie sankcyjne_.docx docx 53.44 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób_.doc doc 638.5 2023-11-13 13:06:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 20.11.2023-sig.pdf pdf 408.13 2023-11-20 11:15:28 Public message
unieważnienie przetargu 21.11.2023-sig.pdf pdf 407.54 2023-11-21 11:29:40 Public message

Announcements

2023-11-21 11:29 Wioletta Kubica Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie przeta [...].pdf

2023-11-21 08:00 Buyer message 160 433,60 zł NETTO, 197 333,33 zł BRUTTO
2023-11-20 11:15 Wioletta Kubica Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 253