Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DWNZKŚ.2710.271.2023.MP Dostawa Lasera diodowego o długości fali 532nm oraz minimalnej mocy wyjściowej 50 mW wraz z siatką dyfrakcyjną i obiektywem immersyjnym dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Magdalena Pisarska
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 13-11-2023 12:06:00
Placing offers : 20-11-2023 23:59:00
Offers opening : 21-11-2023 09:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawa Lasera diodowego o długości fali 532nm oraz minimalnej mocy wyjściowej 50 mW wraz z siatką dyfrakcyjną i obiektywem immersyjnym dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf pdf 326.02 2023-11-13 12:06:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-2.pdf pdf 352.44 2023-11-13 12:06:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 -FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 99.5 2023-11-13 12:06:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY.pdf pdf 190.11 2023-11-13 12:06:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-2.docx docx 35.04 2023-11-13 12:06:00 Criterion
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - HOLDER.pdf pdf 421.43 2023-11-22 14:47:06 Public message

Announcements

2023-11-22 14:47 Magdalena Pisarska Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem
Magdalena Pisarska

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa Lasera diodowego o długości fali 532nm oraz minimalnej mocy wyjściowej 50 mW wraz z siatką dyfrakcyjną i obiektywem immersyjnym dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania: Opis przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe warunki zamówienia są opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania. 1 service - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9478 PLN, EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 3 -FORM [...].doc

0,00 USD netto
0,00 USD brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania zamówienia: cztery tygodnie od daty zawarcia umowy. . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Umowa - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wzorem postanowień umowy i je akceptuje. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓ [...].pdf

(0)
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Opis przedmiotu zamówienia - Zamawiający wymaga załączenia załącznika. Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 181