Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 3/2023 Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz nieruchomości Zamawiającego

Mateusz Rzeszowski
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 11-11-2023 07:24:00
Placing offers : 15-12-2023 10:00:00
Offers opening : 15-12-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ ochrona osób i mienia 2024.docx docx 135.09 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
zakres czynności ochrona osób i mienia 2024.doc doc 63.5 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ formularz ofert.doc doc 177 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 2 .JEDZ.zip zip 77.05 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 3 oświadczenie_art_5k_wykonawca.docx docx 52.83 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 4 oświadczenie_art_5k_udost._zasoby.docx docx 50.41 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 5 oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 48.8 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 6 potwierdzenie aktualności.docx docx 50.88 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 7 zobow_do_udost._zasob.docx docx 50.83 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
załącznik nr 8 wykaz usług.docx docx 50.62 2023-11-11 07:24:00 Proceeding
2023-OJS217-682568-pl.pdf pdf 115.09 2023-11-11 07:29:13 Public message
wyjaśnienia nr 1 27.11.2023.pdf pdf 38.95 2023-11-27 11:38:52 Public message
załącznik nr 9 zakres usług.docx docx 49.97 2023-11-24 11:13:20 Public message
wzór umowy ochrona osób i mienia 2024.doc doc 133.5 2023-11-24 11:13:20 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie ochrona 2024.pdf pdf 33.73 2023-12-15 10:04:31 Public message
informacja z otwarcia ofert 2024.pdf pdf 49.57 2023-12-15 12:23:51 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2024.pdf pdf 95.7 2023-12-22 12:57:07 Public message

Announcements

2023-12-22 12:57 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-15 12:23 Beata Łapczyńska W załączeniu zamieszczono informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-15 10:04 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-27 11:38 Beata Łapczyńska W załączniku zamieszczono wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienia nr 1 27. [...].pdf

2023-11-24 11:13 Beata Łapczyńska W załączeniu:
załącznik nr 9
załącznik nr 10

załącznik nr 9 zakre [...].docx

wzór umowy ochrona o [...].doc

2023-11-11 07:29 Mateusz Rzeszowski Ogłoszenie o zamówieniu

2023-OJS217-682568-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 858