Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Z/I Julków oraz Z/I Gotartów/2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-11-2023 12:30:00
Placing offers : 14-12-2023 10:00:00
Offers opening : 14-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 246.02 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 589.09 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 361.33 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.14 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa z załącznikami.7z 7z 536.64 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.21 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.1 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 40 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.87 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.1 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.87 2023-11-10 12:30:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia - 2023-OJS220-694271-pl.pdf pdf 615.17 2023-11-15 11:20:04 Proceeding
zmiana ogłoszenia - 2023-OJS220-694271-pl.pdf pdf 615.17 2023-11-15 11:21:15 Public message
Odpowiedzi z dnia 23.11.2023.pdf pdf 62.23 2023-11-23 09:28:55 Public message
19 12 12 Gotartów.jpg jpg 1174.75 2023-11-23 09:28:55 Public message
19 12 12 Julków.jpeg jpeg 773.87 2023-11-23 09:28:55 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT platforma.pdf pdf 67.11 2023-12-14 12:27:08 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 104.3 2024-01-19 12:45:23 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. nr 1 i zad. nr 2.pdf pdf 102.41 2024-03-11 09:30:30 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 98.12 2024-03-06 10:51:53 Public message
Informacja o wyniku.pdf pdf 71.79 2024-03-27 10:15:00 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. nr 3 i zad. nr 4.pdf pdf 77.85 2024-04-10 13:02:27 Public message

Announcements

2024-04-10 13:02 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. nr 3 i zad. nr 4

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-03-27 10:15 Barbara Dąbrówka
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3.

Informacja o wyniku. [...].pdf

2024-03-11 09:30 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad. nr 1 i zad. nr 2.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-03-06 10:51 Barbara Dąbrówka Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2024-01-19 12:45 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2023-12-14 12:27 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 15 204 000,00 zł net / 16 420 320,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie nr 1: 4 380 000,00 zł net / 4 730 400,00 zł brutto;
- zadanie nr 2: 4 380 000,00 zł net / 4 730 400,00 zł brutto;
- zadanie nr 3: 3 222 000,00 zł net / 3 479 760,00 zł brutto;
- zadanie nr 4: 3 222 000,00 zł net / 3 479 760,00 zł brutto.
2023-11-23 09:28 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania z dnia 23.11.2023 r.

Odpowiedzi z dnia 23 [...].pdf

19 12 12 Gotartów.jp [...].jpg

19 12 12 Julków.jpeg

2023-11-15 11:21 Barbara Dąbrówka Zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 902