Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO 23/2023 Realizacja usług medycznych przez lekarza geriatrę lub lekarza chorób wewnętrznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. w ramach Projektu pn.: "Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego"

Deadlines:
Published : 13-11-2023 14:21:00
Placing offers : 21-11-2023 08:00:00
Offers opening : 21-11-2023 08:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w Załącznikach do postępowania.

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty (Załącznik nr 3). Do oferty należy załączyć:

 

- Oświadczenie (Załącznik nr 4,5).


Ocena (punktacja) ofert dokonana zostanie na podstawie danych określonych w Formularzu oferty.

 

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1 - Przedmiot zamówienia.pdf pdf 143.17 2023-11-13 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt Umowy.pdf pdf 235.4 2023-11-13 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz oferty.doc doc 131.5 2023-11-13 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie.doc doc 127 2023-11-13 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie.doc doc 122.5 2023-11-13 14:21:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 268.47 2023-11-13 14:21:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 264.57 2023-11-21 11:55:14 Public message
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 195.96 2023-11-29 11:30:42 Public message

Announcements

2023-11-29 11:30 Ewelina Nowak Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty_29.11.2023

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-21 11:55 Ewelina Nowak Zamawiający zamieszcza informacje o złożonych ofertach_21.11.2023

Informacja o złożony [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Realizacja usług medycznych przez lekarza geriatrę lub lekarza chorób wewnętrznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. w ramach Projektu pn.: "Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 (Przedmiot zamówienia) oraz w Załączniku nr 3 (Projekt umowy). 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3327 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ...do 30.11.2023 r., z możliwością przedłużenia do 31.12.2023 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 141