Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00485925/01 z dnia 2023-11-09 Dostawa profilografu 5-cio laserowego do badania współczynników International Rougness Index - IRI, Ride Number – RN.

Deadlines:
Published : 09-11-2023 13:24:00
Placing offers : 22-11-2023 09:00:00
Offers opening : 22-11-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 151.92 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9023.91 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.docx docx 30.36 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.pdf pdf 426.92 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.docx docx 55.69 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.pdf pdf 396.52 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.78 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 348.31 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.21 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 333.19 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 25.77 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 335.57 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 23.09 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 333.36 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.34 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 333.38 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 446.23 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 223.28 2023-11-09 13:24:00 Proceeding
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 268.41 2023-11-27 09:30:16 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 443.18 2023-11-22 09:45:08 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 64.67 2023-11-29 09:01:49 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 187.68 2023-11-22 09:00:00 Public message

Announcements

2023-11-29 09:01 Elżbieta Kalwasinska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 2023/BZP 00520265/01 z dnia 2023-11-29

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2023-11-27 09:30 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-11-22 09:45 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-11-22 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 367