Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-39/2023 Zakup aparatu do znieczulenia z wyposażeniem

Deadlines:
Published : 08-11-2023 14:21:00
Placing offers : 20-11-2023 09:00:00
Offers opening : 20-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.18 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
SWZ.pdf pdf 547.59 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 64 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xls xls 36.5 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych.docx docx 40.86 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 45 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 31.5 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 386.65 2023-11-08 14:21:25 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.61 2023-11-16 12:27:52 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-39-2023.pdf pdf 1235.43 2023-11-16 12:27:52 Public message
Załącznik Nr 1B do SWZ - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych - modyfikacja z dn. 16.11.2023r.docx docx 41.09 2023-11-16 12:27:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_39_2023.pdf pdf 411.23 2023-11-20 11:22:06 Public message
Załącznik do informacji z otwarcia.pdf pdf 130.19 2023-11-20 11:22:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_39_2023.pdf pdf 428.32 2023-11-21 12:25:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 39-2023.pdf pdf 64.34 2023-12-05 10:11:04 Public message

Announcements

2023-12-05 10:11 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 39/2023

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-11-21 12:25 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-39/2023.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-20 11:22 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do informa [...].pdf

2023-11-20 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: 712 800,00 zł brutto
2023-11-16 12:27 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik Nr 1B do S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442