Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IUE.271.11.2023 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNA ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Janusz Bryg
Gmina Czarna
Deadlines:
Published : 08-11-2023 13:30:00
Placing offers : 04-12-2023 14:00:00
Offers opening : 04-12-2023 14:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-11 SIWZ i załączniki.zip zip 1992.17 2023-11-08 13:30:00 Proceeding
2023-11-00 OJS215-676434-pl.pdf pdf 120.83 2023-11-08 13:30:00 Proceeding
2023-11 wyj nr 1 ok.pdf pdf 278.94 2023-11-22 11:26:57 Public message
2023-11 wyj nr 1.zip zip 252.72 2023-11-22 11:26:57 Public message
2023-11 informacja kwota.pdf pdf 254.67 2023-12-04 12:58:56 Public message
2023-11 informacja z otwarcia .pdf pdf 309.85 2023-12-04 14:47:14 Public message
2023-11 wynik.pdf pdf 495.7 2023-12-15 13:28:30 Public message

Announcements

2023-12-15 13:28 Janusz Bryg W załączeniu informacja o wyniku postępowania. Dziękuję. Janusz Bryg

2023-11 wynik.pdf

2023-12-04 14:47 Janusz Bryg W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Dziękuję. Janusz Bryg

2023-11 informacja z [...].pdf

2023-12-04 12:58 Janusz Bryg W załączeniu informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Dziękuję. Janusz Bryg

2023-11 informacja k [...].pdf

2023-11-22 11:26 Janusz Bryg W załączeniu przedkładamy wyjaśnienie nr 1 do postępowania. Dziękuję. Janusz Bryg

2023-11 wyj nr 1 ok. [...].pdf

2023-11 wyj nr 1.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664