Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 21/2023 TP 21/2023 dostawa rękawic medycznych nitrylowych

Deadlines:
Published : 22-11-2023 13:02:00
Placing offers : 30-11-2023 12:00:00
Offers opening : 30-11-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO.docx docx 25.1 2023-11-22 13:02:16 Proceeding
SWZ - TP 21_2023 rękawice medyczne nitrylowe.docx docx 2743.47 2023-11-22 13:02:16 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ nr TP 21_2023 formularz oferowy.docx docx 24.68 2023-11-22 13:02:16 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ TP 21_2023 formularz ofertowo-cenowy.xlsx xlsx 68.93 2023-11-22 13:02:16 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ TP 21_2023 oświadczenie.docx docx 2716.15 2023-11-22 13:02:16 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ TP 21_2023 projekt umowy.docx docx 2725.52 2023-11-22 13:02:16 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ nr TP 21_2023 formularz oferowy korekta.docx docx 24.73 2023-11-24 11:52:46 Public message
załącznik nr 2 do SWZ TP 21_2023 formularz ofertowo-cenowy_korekta.xlsx xlsx 69.15 2023-11-24 11:52:46 Public message
Odpowiedzi na pytania TP 21 2023_27 11 2023.pdf pdf 60.78 2023-11-27 12:22:35 Public message
Załącznik Nr 3 do SWZ TP 21_2023 oświadczenie.docx docx 2715.99 2023-11-28 11:53:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #844089.pdf pdf 27.02 2023-11-30 12:57:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #844089 korekta.pdf pdf 33.39 2023-11-30 13:34:40 Public message
Informacja o wyborze oferty TP 21_2023.pdf pdf 140.83 2023-12-11 10:02:11 Public message

Announcements

2023-12-11 10:02 Małgorzata Jakubiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 13:34 Małgorzata Jakubiak korekta informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 12:57 Małgorzata Jakubiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 124 740,00 PLN brutto
2023-11-28 11:53 Małgorzata Jakubiak załącznik - załącznik nr 3

Załącznik Nr 3 do SW [...].docx

2023-11-28 11:47 Małgorzata Jakubiak Zamawiający dokonuje korekty omyłki pisarskiej w załączniku nr 3 do SWZ
2023-11-27 12:22 Małgorzata Jakubiak Odpowiedzi na zadanie pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-11-24 11:52 Małgorzata Jakubiak Niniejszym Zamawiający informuje o zmianie załączników do SWZ dotyczącej postepowania TP 21/2023, Zamawiający uzupełnił formularz asortymentowy o rękawice foliowe jednorazowe w uniwersalnym rozmiarze HDPE (załącznik nr 2 do SWZ nr TP 21/2023)

załącznik nr 1 do SW [...].docx

załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437