Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa ładowarki kołowej do Z/I w Dylowie A II / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 08-11-2023 10:11:00
Placing offers : 18-12-2023 12:00:00
Offers opening : 18-12-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS215-679224-pl.pdf pdf 294.56 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83.53 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 345.33 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.09 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ i umowy - OPZ.pdf pdf 71.56 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ i umowy - Zestawienie parametrów technicznych.docx docx 32.12 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - RODO.docx docx 15.31 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.89 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.39 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oś. dotyczace konsorcjum.docx docx 25.78 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.25 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - gr. kapitałowa.DOC DOC 37 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.35 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ- Wykaz dostaw.docx docx 21.25 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Zał. nr 12 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 177.71 2023-11-08 10:11:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 54.28 2023-11-30 13:41:47 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 50.89 2023-12-18 12:52:34 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 53.68 2024-01-11 12:51:55 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 316.76 2024-01-26 11:41:13 Public message

Announcements

2024-01-26 11:41 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-01-11 12:51 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-12-18 12:52 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-18 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 250 000,00 zł netto/ 1 537 500,00 zł brutto
2023-11-30 13:41 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 786