Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/MPGK/ON/2023/TP Dostawa oleju napędowego na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych do zbiornika o pojemności 5000 l, który jest własnością zamawiającego

Deadlines:
Published : 06-11-2023 23:26:00
Placing offers : 15-11-2023 10:30:00
Offers opening : 15-11-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu na ON na 2024.pdf pdf 139.85 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
SWZ na zakup ON na 2024.pdf pdf 3333.43 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - wzór formularza ofertowego 2024.doc doc 78 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
formularz cenowy - załacznik 1 do formularza ofertowego 2024.docx docx 20.62 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ oświadczenie .doc doc 47.5 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby.docx docx 29.64 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx docx 22.3 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Zał. nr 5 - projekt umowy na zakup ON aktualna .doc doc 138 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do SWZ wykaz srodkow technicznych 2024.doc doc 38.5 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 ośw. grupa kapitalowa 2024.docx docx 24.47 2023-11-06 23:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 461.74 2023-11-16 09:15:13 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 505.19 2023-11-23 13:24:37 Public message

Announcements

2023-11-23 13:24 Marceli Kuca Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-16 09:15 Marceli Kuca Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-15 10:30 Buyer message 660 940,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 271