Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00477421 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bledzew, odpadów zebranych w PSZOK oraz odpadów z wybranych nieruchomości letniskowych w 2024-2025 r. (RG.GR.271.28.2023)

Michał Kaczmarek
Gmina Bledzew
Deadlines:
Published : 06-11-2023 12:24:00
Placing offers : 16-11-2023 09:00:00
Offers opening : 16-11-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2 do SWZ.docx docx 21.11 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.docx docx 18.41 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.docx docx 33.38 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5a do SWZ.docx docx 20.4 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5b do SWZ.docx docx 19.69 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.pdf pdf 2688.69 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ.pdf pdf 267.13 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.png png 2610.17 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.png png 3274.03 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.jpg jpg 2695.38 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.16 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2944.23 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.docx docx 25.2 2023-11-06 12:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 349.54 2023-11-16 09:52:58 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 430.7 2023-11-30 13:37:10 Public message

Announcements

2023-11-30 13:37 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-16 09:52 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-16 09:00 Buyer message Zamawiający informuje o szacunkowej wartości zamówienia:
780.712,00 PLN (netto), 175.299,08 euro, 843.168,96 PLN (brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268