Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AF-271-12/23 Dostawa układu sterującego do zarządzania energią z 4 źródeł H2, LPG, ON, PV (wraz z licencją niewyłączną na oprogramowanie) dla jednostki roboczej typu katamaran

Deadlines:
Published : 03-11-2023 13:56:00
Placing offers : 13-11-2023 10:00:00
Offers opening : 13-11-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1809.86 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbdc53-5576-c673-21c1-a8000f2ca7c0.pdf pdf 105.95 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 1. Formularz oferty.docx docx 668.41 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 2. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.docx docx 90.48 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 2A. - Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego.doc doc 117 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx docx 89.46 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 4. Wzór umowy.pdf pdf 404.87 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 5. Wykaz zrealizowanych dostaw.docx docx 89.05 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Zał. 6. Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby.docx docx 93.33 2023-11-03 13:56:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 215.66 2023-11-13 10:31:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert_AF-271-12-23-sig.pdf pdf 343.45 2023-11-14 09:23:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - AF-271-12-23-sig.pdf pdf 421.93 2023-11-16 21:14:13 Public message

Announcements

2023-11-16 21:14 Agnieszka Nowaczek Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605, 1720) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-14 09:23 Agnieszka Nowaczek Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-13 10:31 Agnieszka Nowaczek W załączeniu Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 326