Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.28.2023 Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim

Marlena Radziun
Gmina Miejska Pruszcz Gdański Department: Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 03-11-2023 12:25:00
Placing offers : 21-11-2023 08:30:00
Offers opening : 21-11-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający – Gmina Miejska Pruszcz Gdański- zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G)
i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
28_23 Ogłoszenie o zamówieniu 2023BZP 0047531701 z dnia 03.11.2023 r..pdf pdf 4810.34 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom I IDW z załącznikami.pdf pdf 18895.94 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom I IDW.doc doc 367.5 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 załącznik nr 1- formularz oferty.doc doc 84.5 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu.docx docx 22.14 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 załącznik nr 3 - oświadcz. o speł. warunków udziału.doc doc 39 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 47 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 załącznik nr 5 - wykaz osób.doc doc 53 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (wzór).docx docx 21.57 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - PB – branża drogowa.pdf pdf 838.51 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - PB – PZT.pdf pdf 1392.8 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - PB – branża elektryczna.pdf pdf 2162.89 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf pdf 816.07 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - Projekt stałej organizacji ruchu.pdf pdf 669.14 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża drogowa.pdf pdf 210.64 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf pdf 214.4 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom III - STWIORB – branża drogowa.pdf pdf 8238.51 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom III - STWIORB branża elektryczna.pdf pdf 1378.62 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór).pdf pdf 214.43 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór).docx docx 83.72 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 SWZ Tom V Inne - ZAŚWIADCZENIE.pdf pdf 267.55 2023-11-03 12:25:00 Proceeding
28_23 Informacja dla Wykonawcow nr 1 z dnia 20.11.2023 r..pdf pdf 250.79 2023-11-20 13:07:34 Public message
28_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.112023r KWOTA..doc doc 64.5 2023-11-20 13:07:34 Public message
28_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp..pdf pdf 291.17 2023-11-21 10:05:07 Public message
28_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.doc doc 43 2023-11-21 10:05:07 Public message

Announcements

2023-11-21 10:05 Marlena Radziun 28_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

28_23 Informacja, o [...].pdf

28_23 Informacja, o [...].doc

2023-11-20 13:07 Marlena Radziun 28_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.11.2023 r.

28_23 Informacja dla [...].pdf

28_23 Informacja dla [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356