Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.26.1.92.2023 : Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Deadlines:
Published : 31-10-2023 15:04:00
Placing offers : 09-11-2023 09:00:00
Offers opening : 09-11-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.26.1.92.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 215.09 2023-10-31 15:04:00 Proceeding
ZP.26.1.92.2023 Specyfikacja Warunków Zamówienia.zip zip 271.92 2023-10-31 15:04:00 Proceeding
ZP.26.1.92.2023 odpowiedzi na pytania_6.11.2023.zip zip 41.71 2023-11-06 14:40:10 Public message
ZP.26.1.92.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.89 2023-11-06 14:40:10 Public message
ZP.26.1.92.2023_zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 32.24 2023-11-09 11:07:24 Public message
ZP.26.1.92.2023 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 22.57 2023-11-15 14:10:14 Public message

Announcements

2023-11-15 14:10 Piotr Matuszczyk Informacja o wyborze ofert

ZP.26.1.92.2023 Info [...].docx

2023-11-09 11:07 Hanna Maruszczyk ZP.26.1.92.2023 Zbiorcze zestawienie ofert

ZP.26.1.92.2023_zbio [...].docx

2023-11-09 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwoty brutto:
Zadanie 1 – Wirówka laboratoryjna – 8 000 zł
Zadanie 2 – Waga analityczna - 4000 zł
Zadanie 3 – Waga laboratoryjna (precyzyjna) – 1800 zł
Zadanie 4 – Mieszadło magnetyczne bez grzania – 2000 zł
Zadanie 5 – Piec muflowy z regulatorem temperatury – 14000 zł
Zadanie 6 – Destylator – 115000 zł
2023-11-06 14:40 Piotr Matuszczyk Odpowiedzi na pytania, zmieniona specyfikacja w zakresie zadania nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ZP.26.1.92.2023 odpo [...].zip

ZP.26.1.92.2023 Ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339