Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.20.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Gniewino w roku 2024.

Anna Kankowska
Gmina Gniewino
Deadlines:
Published : 31-10-2023 10:12:00
Placing offers : 04-12-2023 10:00:00
Offers opening : 04-12-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - zagospodarowanie.pdf pdf 336.67 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
ogłoszenie DUUE.pdf pdf 107.31 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc doc 160 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz JEDZ.doc doc 217 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
załączniki 3-7.docx docx 53.62 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 234.98 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - projekt umowy.pdf pdf 245.54 2023-10-31 10:12:00 Proceeding
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 122.93 2023-12-04 08:21:52 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 137.04 2023-12-04 11:00:26 Public message
informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty.pdf pdf 259.05 2023-12-28 14:22:57 Public message

Announcements

2023-12-28 14:22 Anna Kankowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-04 11:00 Anna Kankowska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-04 08:21 Anna Kankowska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 459