Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BOR04.2610.01.2023 Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego wraz z zimowym utrzymaniem obiektów użytkowanych przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze (w części północnej i południowej województwa lubuskiego)

Małgorzata Kotylak
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Lubuski Oddział Regionalny
Deadlines:
Published : 31-10-2023 09:26:00
Placing offers : 01-12-2023 11:30:00
Offers opening : 01-12-2023 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BOR04.2610.01.2023 - Materiał pomocniczy Zał. nr 1-7 w wersji edytowalnej - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.doc doc 455.5 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
BOR04.2610.01.2023 - SWZ + Zał. - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.pdf pdf 1461.08 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
BOR04.2610.01.2023 - SWZ skan - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.pdf pdf 5484.37 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
BOR04.2610.01.2023 - Zał. do SWZ skan - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.pdf pdf 9620.06 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.78 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.08 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
espd-request.zip zip 84.67 2023-10-31 09:26:00 Proceeding
BOR04.2610.01.2023 - Ogłoszenie - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.pdf pdf 126.61 2023-10-31 09:59:51 Proceeding
BOR04.2610.01.2023 - Inf. o unieważnieniu postępowania - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.pdf pdf 303.33 2023-11-08 12:07:16 Public message
BOR04.2610.01.2023 - Inf. o unieważnieniu postępowania - sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz otoczenia zewnętrznego LOR.pdf pdf 303.33 2023-11-08 12:24:47 Public message

Announcements

2023-11-08 12:25 Małgorzata Kotylak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione. Działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie wszczęte i prowadzone na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 210-662162 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - zostało unieważnione w oparciu o art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

BOR04.2610.01.2023 - [...].pdf

2023-11-08 12:07 Małgorzata Kotylak Postępowanie zostało unieważnione. Działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie (dla Części I i II) wszczęte i prowadzone na podstawie ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 210-662162 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - zostało unieważnione w oparciu o art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

BOR04.2610.01.2023 - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 225