Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.120.2023 Remont dróg po przejazdach wojsk w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko – białoruskiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 30-10-2023 14:57:00
Placing offers : 15-11-2023 10:00:00
Offers opening : 15-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc doc 59.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 216.8 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (1).pdf pdf 615.58 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc doc 59.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3 Formularz ofertowy.doc doc 59.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.4 Formularz ofertowy.doc doc 59.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1.5 Formularz ofertowy.doc doc 59.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy (2).doc doc 38 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby (1).doc doc 37 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy (1).doc doc 36.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info (1).doc doc 29.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info (1).doc doc 29 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info (1).doc doc 29 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 346 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 344 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4.3 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 344 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4.4 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 344 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4.5 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 344 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby (1).doc doc 36 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie (1).doc doc 33.5 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wykaz osób do realizacji zamowienia (1).doc doc 45 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych robót budowlanych (1).doc doc 62 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9.1 Dokumentacja projektowa.zip zip 30966.98 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9.2 Dokumentacja projektowa.zip zip 14943.82 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9.3 Dokumentacja projektowa.zip zip 28916.97 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9.4 Dokumentacja projektowa.zip zip 15671.84 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9.5 Dokumentacja projektowa.zip zip 2300.14 2023-10-30 14:57:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami (2).pdf pdf 193.89 2023-11-08 12:54:08 Public message
Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami (2).pdf pdf 288.02 2023-11-13 14:24:50 Public message
Załącznik nr 1 do Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.pdf pdf 14596.92 2023-11-13 14:24:50 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia .pdf pdf 204.3 2023-11-15 08:35:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert (1) (10).pdf pdf 217.13 2023-11-15 13:17:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I.pdf pdf 222.17 2023-11-30 10:51:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II.pdf pdf 224.87 2023-11-30 10:52:12 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III.pdf pdf 222.22 2023-11-30 10:52:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV.pdf pdf 222.36 2023-11-30 10:53:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V.pdf pdf 225.85 2023-11-30 10:53:56 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 165.47 2023-12-13 12:03:04 Public message

Announcements

2023-12-13 12:03 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-11-30 10:53 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 10:53 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 10:52 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 10:52 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-30 10:51 Katarzyna Sztukowska Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-15 13:17 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-15 08:35 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-13 14:24 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 2 wraz z [...].pdf

Załącznik nr 1 do Py [...].pdf

2023-11-08 12:54 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 571