Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/R/2023 "Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami””

Deadlines:
Published : 30-10-2023 10:34:00
Placing offers : 20-11-2023 09:00:00
Offers opening : 20-11-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia .zip zip 24318.7 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Informacja_o__kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_realizacje_zamowienia-sig.pdf pdf 330.46 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.46 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 542.81 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Zalącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 54.02 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 54.5 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków.docx docx 22.03 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia.docx docx 23.74 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu osób.doc doc 38 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór wykazu robót.doc doc 37 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 40 2023-10-30 10:34:00 Proceeding
informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 332.38 2023-10-30 13:53:13 Public message
wizja lokalna-13.11.2023-sig.pdf pdf 332 2023-11-13 10:44:48 Public message
odpowiedzi na pytania 14.11.2023-sig.pdf pdf 321.05 2023-11-14 12:25:42 Public message
Wykaz stolarki.pdf pdf 224 2023-11-14 12:25:42 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.23 2023-11-14 12:26:58 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-sig.pdf pdf 353.71 2023-11-20 10:16:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona-sig.pdf pdf 837.04 2023-12-29 12:30:18 Public message

Announcements

2023-12-29 12:30 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-20 10:16 Daniel Roszkowski Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-11-14 12:26 Daniel Roszkowski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-11-14 12:25 Daniel Roszkowski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Wykaz stolarki.pdf

2023-11-13 10:44 Daniel Roszkowski Informacja o terminie dodatkowej wizji lokalnej

wizja lokalna-13.11. [...].pdf

2023-10-30 13:53 Daniel Roszkowski Informacja o terminie obowiązkowej wizji lokalnej

informacja o wizji l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577