Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCI-6DZP.410.55.2023.JB Dostawa wraz z montażem żaluzji i rolet wewnętrznych - zamówienie z podziałem na 2 części

Deadlines:
Published : 27-10-2023 15:45:00
Placing offers : 08-11-2023 09:00:00
Offers opening : 08-11-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 201.89 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
Rozdział I SWZ.pdf pdf 702.08 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
załącznik nr 1 do IDW .docx docx 254.73 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
załącznik nr 2 do IDW.docx docx 248.68 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
załącznik nr 3 do IDW.docx docx 246.24 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
załacznik nr 1 do Rozdziału II SWZ - projekt umowy.pdf pdf 289.69 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ - opz cz. 1.pdf pdf 140.7 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
załącznik nr 2 do Rozdziału III SWZ - opz cz. 2.pdf pdf 131.08 2023-10-27 15:45:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 213.42 2023-11-08 07:23:34 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert - 08.11.2023.pdf pdf 219.32 2023-11-08 10:27:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu - strona internetowa.pdf pdf 251.46 2023-11-17 12:16:58 Public message

Announcements

2023-11-17 12:16 Judyta Baracz 17.11.2023 rok - Zamawiający załączył poniższy dokument:
1) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-08 10:27 Judyta Baracz 08.11.2023 rok - Zamawiający załączył poniższy dokument:
1) Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2023-11-08 07:23 Judyta Baracz 08.11.2023 rok, godz. 07:21 - Zamawiający załączył poniższy dokument:
1) Informacja o kwocie, jaka Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543