Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PODN.ZP.321.15.2023 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych województwa pomorskiego

Deadlines:
Published : 26-10-2023 12:45:00
Placing offers : 06-11-2023 09:00:00
Offers opening : 06-11-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 3 nota biograficzna.docx docx 77.9 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 4 oświadczenie o wykluczeniu.docx docx 77.16 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 5 projekt umowy.pdf pdf 1258.02 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 6 program szkolenia.docx docx 75.76 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 7 wykaz osób.docx docx 77.1 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 8 oświadczenie do ZUS.docx docx 79.78 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 100.37 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4756.11 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 787.06 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Zał. 2 formularz ofertowy.docx docx 78.04 2023-10-26 12:45:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.51 2023-11-06 12:31:41 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 269.91 2023-11-07 09:44:13 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 87.45 2023-11-07 09:44:54 Public message

Announcements

2023-11-07 09:44 Anna Sobczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-11-07 09:44 Anna Sobczyk Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-11-06 12:31 Anna Sobczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-30 11:18 Dorota Mamrot Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty brutto:
Część 1 – 900,00 zł
Część 2 – 300,00 zł
Część 3 – 500,00 zł
Część 4 – 400,00 zł
Część 5 – 360,00 zł
Część 6 – 500,00 zł
Część 7 – 300,00 zł
Część 8 – 360,00 zł
Część 9 – 600,00 zł
Część 10 – 300,00 zł
Część 11 – 900,00 zł
Część 12 – 400,00 zł
Część 13 – 500,00 zł
Część 14 – 300,00 zł
Część 15 – 6900,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 284