Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r.

Deadlines:
Published : 26-10-2023 13:31:00
Placing offers : 08-11-2023 11:00:00
Offers opening : 08-11-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-czesc_I.pdf pdf 366.5 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-czesc_II.pdf pdf 382.84 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-czesc_III.pdf pdf 265.14 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 525.06 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_1.docx docx 47.82 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_2.docx docx 28.84 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_3.docx docx 25.77 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_4.docx docx 28.07 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_5.docx docx 24.36 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_6.docx docx 21 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_7.docx docx 22.13 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
SWZ-zalacznik_nr_8.docx docx 23.09 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9_Część I_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 16.15 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 10_Część II_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 15.81 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 11_Część III_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 14.69 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 12_Część IV_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 15.09 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 13_Część V_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 18.07 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 14_Część VI_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 17.65 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 15_Część VII_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 17.65 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 16_Część VIII_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 15.64 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 17_Część IX_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 15.85 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 18_Część X_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 16.85 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 19_Część XI_Formularz rzeczowo-cenowy — kopia.xlsx xlsx 21.71 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 20_Część XII_Formularz rzeczowo-cenowy — kopia.xlsx xlsx 15.63 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 21_Część XIII_Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 15.77 2023-10-26 13:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.86 2023-10-27 13:29:25 Public message
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.docx docx 14.57 2023-10-27 13:29:25 Public message
Wyjaśnienie nr 1 SWZ.pdf pdf 274.73 2023-10-27 13:29:25 Public message
Zmiana nr 1 do SWZ.docx docx 15.69 2023-10-27 13:29:25 Public message
Zmiana nr 1 SWZ.pdf pdf 249.91 2023-10-27 13:29:25 Public message
Załącznik nr 12_Część IV_Formularz rzeczowo-cenowy — zmiana.xlsx xlsx 15.11 2023-10-27 13:29:25 Public message
Załącznik nr 14_Część VI_Formularz rzeczowo-cenowy — zmiana.xlsx xlsx 17.65 2023-10-27 13:29:25 Public message
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ.docx docx 15.16 2023-11-03 14:56:23 Public message
Wyjaśnienie nr 2 SWZ.pdf pdf 485.13 2023-11-03 14:56:23 Public message
Zmiana nr 2 do SWZ.docx docx 16.77 2023-11-03 14:56:23 Public message
Zmiana nr 2 SWZ.pdf pdf 478.38 2023-11-03 14:56:23 Public message
Załącznik nr 19_Część XI_Formularz rzeczowo-cenowy - zmiana.xlsx xlsx 21.74 2023-11-03 14:56:23 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 34 2023-11-08 14:22:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 2291.29 2023-11-08 14:22:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 210 2023-12-06 12:34:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 5141.42 2023-12-06 12:34:10 Public message

Announcements

2023-12-06 12:34 Mariola Zastróżna - Prostak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].doc

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-11-08 14:22 Mariola Zastróżna - Prostak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-08 11:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 496 210,74 zł, w tym na: Cześć I : 48 003,59 zł, Część II 41 168,40 zł, Część III 5 859,00 zł, Część IV: 9 233,70 zł, Część V: 76 923,21 zł, Część VI: 23 130,45 zł, Część VII: 32 098,17 zł, Część VIII: 9 698,85 zł, Część IX: 60 181,80 zł, Część X: 60 818,94 zł, Część XI: 84 746,62 zł, Część XII: 17 037,51 zł, Część XIII: 27 310,50 zł
2023-11-03 14:56 Mariola Zastróżna - Prostak Zamawiający wprowadził zmiany do ogłoszenia o zamówieniu dotyczące części XI zamówienia w związku z zapytaniem . Zmiany dotyczą gramatur poszczególnych produktów żywnościowych oraz rodzajów produktów. Dotyczy to pozycji nr 3,4 5, 14, 18, 21, 26, 27, 38 formularza rzeczowo cenowego Pełna treść dokumentów dotyczących wyjaśnień do SWZ oraz zmiany treści SWZ zostały ujęte w załączeniu. Zmianie ulega termin składania ofert na 8.11.2023r. godz. 11:00 , termin otwarcia ofert na 8.11.2023r. godz. 11:05 oraz termin związania z ofertą na 7.12.2023r.

Wyjaśnienie nr 2 do [...].docx

Wyjaśnienie nr 2 SWZ [...].pdf

Zmiana nr 2 do SWZ.d [...].docx

Zmiana nr 2 SWZ.pdf

Załącznik nr 19_Częś [...].xlsx

2023-10-27 13:29 Mariola Zastróżna - Prostak Zamawiający wprowadził zmiany do ogłoszenia o zamówieniu dotyczące części IV, VI zamówienia w związku z zapytaniem . Zmiany dotyczą gramatur poszczególnych produktów żywnościowych oraz rodzajów produktów. W części IV zamówienia dotyczy to pozycji nr 3 formularza rzeczowo cenowego W części VI zamówienia dotyczy to pozycji nr 16 formularza rzeczowo cenowego. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienie do SWZ, zmiana SWZ oraz zmienione formularze rzeczowo cenowe na część IV, VI zamówienia.
Pełna treść dokumentów dotyczących wyjaśnień do SWZ oraz zmian SWZ w załączeniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie nr 1 do [...].docx

Wyjaśnienie nr 1 SWZ [...].pdf

Zmiana nr 1 do SWZ.d [...].docx

Zmiana nr 1 SWZ.pdf

Załącznik nr 12_Częś [...].xlsx

Załącznik nr 14_Częś [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 612