Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 521/2023 DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE

Anna Faber
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie
Deadlines:
Published : 25-10-2023 11:42:00
Placing offers : 08-11-2023 10:00:00
Offers opening : 08-11-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
521-2023 Formularz ofertowy - zał. nr 1.docx docx 44.8 2023-10-25 11:42:00 Proceeding
521-2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 676.07 2023-10-25 11:42:00 Proceeding
521-2023 Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2.doc doc 35.5 2023-10-25 11:42:00 Proceeding
521-2023 Projekt umowy - zał. nr 3.doc doc 75 2023-10-25 11:42:00 Proceeding
521-2023 SWZ.pdf pdf 802.45 2023-10-25 11:42:00 Proceeding
521-2023 Informacja z otwarcia ofert (2).pdf pdf 332 2023-11-09 08:10:04 Public message
521-2023 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 359.55 2023-11-09 13:34:22 Public message

Announcements

2023-11-09 13:34 Anna Faber Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

521-2023 Informacja [...].pdf

2023-11-09 08:10 Anna Faber Informacja z otwarcia ofert

521-2023 Informacja [...].pdf

2023-11-08 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 212 100,00 netto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385