Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PO.271.100.2023 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do laboratorium BSL-3

Deadlines:
Published : 25-10-2023 11:14:00
Placing offers : 03-11-2023 11:00:00
Offers opening : 03-11-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ PO.271.100.2023.pdf pdf 276.82 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.91 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
Zał. nr 6 RODO_klauzula informacyjna.docx docx 135.31 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz_ofertowy.docx docx 101.68 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
Zał. nr 2 formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 15.81 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
Zał. nr 3 wzór umowy.docx docx 159.96 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadczenie z art. 125 ust 1 PZP.docx docx 93.7 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie dot. przyn. do gr kap.docx docx 89.9 2023-10-25 11:14:00 Proceeding
3894_odpowiedzi na pytania.pdf pdf 174.57 2023-10-27 10:55:53 Public message
3926_odpowiedzi na pytania zmiana SWZ.pdf pdf 168.31 2023-10-31 10:26:31 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.57 2023-10-31 10:26:31 Public message
3974_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 168.01 2023-11-03 12:39:15 Public message
4214_informacja o wyborze oferty.pdf pdf 182.96 2023-11-21 11:50:57 Public message

Announcements

2023-11-21 11:50 Marzena Krzymińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

4214_informacja o wy [...].pdf

2023-11-03 12:39 Marzena Krzymińska Informacja z otwarcia ofert

3974_Informacja z ot [...].pdf

2023-11-03 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 366 681,00 zł
2023-10-31 10:26 Marzena Krzymińska odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ

3926_odpowiedzi na p [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-27 10:55 Marzena Krzymińska Odpowiedzi na pytania

3894_odpowiedzi na p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449