Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40573759 Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska

Deadlines:
Published : 23-10-2023 11:50:00
Placing offers : 24-11-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40573759 zapytanie ofertowe.pdf pdf 235.49 2023-10-23 11:50:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 3757.35 2023-10-23 11:50:00 Proceeding
UMOWA z załącznikami.zip zip 6756.87 2023-10-23 11:50:00 Proceeding
40573759 zapytanie ofertowe - wersja nr 2 z dn. 23.10.23.pdf pdf 233.03 2023-10-23 15:01:38 Public message
SWZ Przepływomierze_SPC Kartuska - wersja nr 2 z dn. 23.10.23.pdf pdf 338.92 2023-10-23 15:01:38 Public message
komunikat publiczny do postępowania nr 40543759 23.10.2023.pdf pdf 118.9 2023-10-23 15:01:38 Public message
odp na pyt. 1 do postępowania nr 40573759 10.11.2023.pdf pdf 107.71 2023-11-10 10:44:38 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40573759.pdf pdf 111.47 2023-11-28 12:15:09 Public message

Announcements

2023-11-28 12:15 Weronika Limberg Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40573759


Dot. postępowania na: Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory
ciepłowniczej w SPC Kartuska


Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na podstawie pkt XX ust. 3 SWZ,
niniejszym informuje o wyniku postepowania na: Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza
ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska.

Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:


Kompakt Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Skrzydlatej 28, który złożył ofertę o wartości
160 000,00 zł netto.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył
najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z pkt XX ust. 2 SWZ.

Zgodnie z pkt XX ust. 4 SWZ ww. Wykonawcy zostanie odrębnie wskazane miejsce i termin podpisania
umowy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Gdańsk, dnia 28.11.2023 roku.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2023-11-10 10:44 Weronika Limberg Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40573759 na dobór, dostawę oraz montaż
przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska.

Pytanie nr 1:
W związku z zapisem PFU proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć i zamontować
nowy przepływomierz ultradźwiękowy tylko na rurze zasilającej.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć i zamontować nowy przepływomierz ultradźwiękowy tylko na
rurze zasilającej.


Gdańsk, 10.11.2023 r.

odp na pyt. 1 do pos [...].pdf

2023-10-23 15:01 Weronika Limberg Komunikat publiczny do postępowania nr 40573759 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska.


Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 24.10.2023 (wtorek) godzina 10:30
Miejsce spotkania: https://maps.app.goo.gl/jLDwoC93aq9tXaWX8
Kontakt do reprezentanta GPEC Sp. z o.o. podczas wizji lokalnej: Daniel Marciniak, tel. 725 806 011.

Przypominamy, że zgodnie z pkt. III SWZ: ,,Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji lokalnej w ww. komorze. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę’’.

Zamawiający informuje, że w przypadku potrzeby wyznaczenia innego, dodatkowego terminu wizji lokalnej Wykonawca może zawrzeć taką prośbę w formie zgodnej z pkt. IX. SWZ.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na zaplanowaną wizję lokalną zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 24.11.2023 r. godz. 10:00.

Zamawiający załącza poprawioną wersję SWZ z dnia 23.10.2023r. oraz poprawioną wersję Zapytania ofertowego z dnia 23.10.2023 r.


Gdańsk, 23.10.2023 r.

40573759 zapytanie o [...].pdf

SWZ Przepływomierze_ [...].pdf

komunikat publiczny [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej w SPC Kartuska zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 24 miesiące (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459