Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-114/23 Dostawa produktów leczniczych

Deadlines:
Published : 23-10-2023 09:44:00
Placing offers : 21-11-2023 09:00:00
Offers opening : 21-11-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS204-641361-pl.pdf pdf 740.35 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
SWZ+ załączniki.zip zip 6468.4 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.pdf pdf 825.2 2023-10-25 14:22:44 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2.pdf pdf 831.38 2023-10-27 15:15:48 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 3.pdf pdf 824.54 2023-10-31 10:31:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 4.pdf pdf 895.33 2023-11-07 12:01:02 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 6.pdf pdf 971.99 2023-11-13 11:55:18 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 5.pdf pdf 635.83 2023-11-09 12:01:12 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 7.pdf pdf 990.86 2023-11-14 10:14:40 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 8.pdf pdf 944.84 2023-11-14 13:59:43 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ nr 9.pdf pdf 513.01 2023-11-14 14:03:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1011.53 2023-11-21 13:53:59 Public message
Formularze asortymentowo-cenowe złożónych ofert.zip zip 7554.8 2023-11-21 13:55:26 Public message
F17 - Informacja o kwocie.pdf pdf 976.61 2023-11-21 09:00:00 Public message

Announcements

2023-11-21 13:55 Anna Szczeblowska Formularze cenowe złożonych ofert

Formularze asortymen [...].zip

2023-11-21 13:53 Anna Szczeblowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-21 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

F17 - Informacja o k [...].pdf

2023-11-14 14:03 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 9

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-11-14 13:59 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 8

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-11-14 10:14 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 7

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-11-13 11:55 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 6

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-11-09 12:01 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 5

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-11-07 12:01 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 4

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-10-31 10:31 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 3

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-10-27 15:15 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-10-25 14:22 Anna Szczeblowska Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1067