Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa pojazdów ciężarowych do zbierania odpadów / 2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 23-10-2023 09:44:00
Placing offers : 30-11-2023 12:00:00
Offers opening : 30-11-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.03 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 355.25 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 1A do SWZ - opis przed. zad.1.pdf pdf 247.63 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 1B do SWZ - opis przed. zad. 2.pdf pdf 238.78 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 2A do SWZ - f. ofertowy - zad.1.xlsx xlsx 18.78 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 2B do SWZ - f.ofertowy - zad.2.xlsx xlsx 18.36 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 3A do SWZ - p. umowy zad. 1.pdf pdf 184.09 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Zał. nr 3B do SWZ - p. umowy zad. 2.pdf pdf 185.53 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.02 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.09 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.5 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.8 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 18.94 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.39 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.09 2023-10-23 09:44:00 Proceeding
JEDZ.7z 7z 81.94 2023-11-06 13:05:23 Proceeding
Odpowiedzi z dn. 21.11.2023.pdf pdf 846.5 2023-11-21 12:42:17 Public message
SWZ.pdf pdf 362.1 2023-11-21 12:46:18 Public message
Załącznik nr 1 A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.pdf pdf 246.97 2023-11-21 12:47:14 Public message
Załącznik nr 1 B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2,.pdf pdf 217.82 2023-11-21 12:48:27 Public message
espd-request.xml xml 131.23 2023-11-21 12:54:55 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana.pdf pdf 77.5 2023-11-24 12:16:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.19 2023-11-30 12:54:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert - modyfikacja.pdf pdf 57.9 2023-12-01 12:14:29 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 72.01 2024-01-05 11:21:57 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 123.4 2024-01-24 09:59:57 Public message

Announcements

2024-01-24 09:59 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2024-01-24 09:50 Barbara Dąbrówka The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-05 11:21 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2023-12-01 12:14 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert - modyfikacja.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-01 12:08 Barbara Dąbrówka The message was withdrawn by the Buyer.
2023-11-30 12:54 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-30 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 700 000,00 zł netto/ 9 471 000,00zł brutto
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 6 900 000,00 zł netto/ 8 487 000,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 800 000,00 zł brutto/ 984 000,00 zł brutto.
2023-11-24 12:16 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2023-11-21 12:54 Barbara Dąbrówka JEDZ

espd-request.xml

2023-11-21 12:48 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 1 B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 - modyfikacja

Załącznik nr 1 B do [...].pdf

2023-11-21 12:47 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 1 A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 - modyfikacja

Załącznik nr 1 A do [...].pdf

2023-11-21 12:46 Barbara Dąbrówka SWZ modyfikacja

SWZ.pdf

2023-11-21 12:42 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi z dn. 21. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1393