Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 142/BZP-U.510.134/2023/MW Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: doposażenie placu zabaw w ramach zadania BO 2023 „MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe”

Magdalena Wojciechowska
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Deadlines:
Published : 20-10-2023 14:52:00
Placing offers : 14-11-2023 12:00:00
Offers opening : 14-11-2023 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu 20.10.2023.pdf pdf 147.2 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 249.54 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 262.37 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 753.1 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 96672.3 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
6. Załączniki edytowalne.docx docx 38.96 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
7. Wzór Harmonogramu rzeczowo finansowego.xlsx xlsx 25.86 2023-10-20 14:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2023r..pdf pdf 98.47 2023-11-14 12:34:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2023r..pdf pdf 73.36 2023-12-12 14:59:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.93 2023-12-28 08:21:04 Public message
Kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 105.56 2023-11-14 12:00:00 Public message

Announcements

2023-12-28 08:21 Magdalena Wojciechowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-12 14:59 Magdalena Wojciechowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2023r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-14 12:34 Magdalena Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-14 12:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 661