Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-5159/2023 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju w latach 2024-2027

Deadlines:
Published : 20-10-2023 13:32:00
Placing offers : 17-11-2023 11:00:00
Offers opening : 17-11-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu DZP-291-5159-2023.pdf pdf 229.03 2023-10-20 13:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia DZP-291-5159-2023.pdf pdf 536.31 2023-10-20 13:32:00 Proceeding
Załączniki do SWZ DZP-291-5159-2023.zip zip 2998.89 2023-10-20 13:32:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 121.35 2023-11-13 11:30:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 122.29 2023-11-17 12:56:02 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 119.11 2023-11-17 14:13:20 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 151.81 2023-12-13 09:23:30 Public message
Zawiadomienie o wyniku postepowania - Część 2.pdf pdf 132.96 2023-12-18 14:04:04 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część 1, 3.pdf pdf 137.35 2023-12-21 14:14:36 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 176.2 2024-01-10 09:30:09 Public message

Announcements

2024-01-10 09:30 Paulina Żurek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-12-21 14:14 Paulina Żurek Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część 1 i 3

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-12-18 14:04 Paulina Żurek Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część 2

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-12-13 09:23 Paulina Żurek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-17 14:13 Paulina Żurek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 4, 5, 6.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-11-17 12:56 Paulina Żurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 10:40 Marek Jop Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
Część 1 – 4 235 159,79 zł
Część 2 – 3 843 776,16 zł
Część 3 – 4 040 064,00 zł
Część 4 – 3 661 236,78 zł
Część 5 – 4 349 743,82 zł
Część 6 – 3 567 626,21 zł
2023-11-13 11:30 Paulina Żurek Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 848