Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF.271.28.2023 Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy w Kamiennej Górze

Piotr Kepesz
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 20-10-2023 09:28:00
Placing offers : 20-11-2023 09:00:00
Offers opening : 20-11-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1539.29 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
SWZ_ZIF_271_28_2023.pdf pdf 1684.04 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 24.82 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_JEDZ.zip zip 82.48 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 14.79 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 14.28 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 21.77 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5, 6, 7, 8, 9 do SWZ.docx docx 21.82 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ.docx docx 16.2 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ.docx docx 15.14 2023-10-20 09:28:00 Proceeding
zmiana treści SWZ.pdf pdf 1002.42 2023-10-30 10:40:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 28.23 2023-11-20 10:13:50 Public message
informacja o wyborze i odrzuceniu oferty_na stronę www.pdf pdf 1185.68 2024-01-18 14:37:22 Public message

Announcements

2024-01-18 14:37 Piotr Kepesz Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-20 10:13 Piotr Kepesz Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-20 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 400 000,00 zł brutto.
2023-10-30 10:40 Piotr Kepesz Zamawiający w załączeniu przesyła zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1318