Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.109.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w okresie zimowym 2023/2024

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 20-10-2023 09:18:00
Placing offers : 03-11-2023 10:00:00
Offers opening : 03-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (2).pdf pdf 146.25 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (4) (1).pdf pdf 480.13 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 69.5 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 37.5 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 37 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 30 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 30 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.doc doc 184 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 36 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 34 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Zasady zimowego utrzymania dr.docx docx 16.32 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz sprzętu.doc doc 36.5 2023-10-20 09:18:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ BES.pdf pdf 247.83 2023-10-27 14:44:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.58 2023-10-27 14:45:00 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (1) (11).pdf pdf 200.18 2023-11-02 13:28:53 Public message
8315_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 473.57 2023-11-03 12:06:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 223.98 2023-11-14 13:12:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68 2023-11-29 09:42:14 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 53.71 2024-04-22 09:48:45 Public message

Announcements

2024-04-22 09:48 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-11-29 09:42 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-11-14 13:12 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-03 12:05 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

8315_informacja z ot [...].pdf

2023-11-02 13:28 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-10-27 14:45 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-10-27 14:44 Katarzyna Sztukowska Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ BE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 374