Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.6.2023 REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Deadlines:
Published : 19-10-2023 16:09:00
Placing offers : 03-11-2023 10:00:00
Offers opening : 03-11-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I.272.6.2022 Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 88.64 2023-10-19 16:09:00 Proceeding
I.272.6.2022 Załącznik Nr 13 DOKUMENTACJA OPISUJACA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.zip zip 7665.69 2023-10-19 16:09:00 Proceeding
I.272.6.2022 Załączniki składane na wezwanie od nr 6,7,9,10,11,12 do SWZ.doc doc 95 2023-10-19 16:09:00 Proceeding
I.272.6.2023 Załączniki składane z ofertą Nr 1, 2, 3, 4, 5 do SWZ.doc doc 117 2023-10-19 16:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.14 2023-10-19 16:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1437.51 2023-10-19 16:09:00 Proceeding
I.272.6.2023 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 930.78 2023-11-06 10:03:46 Public message

Announcements

2023-11-06 10:03 Aneta Krążała INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

I.272.6.2023 INFORMA [...].pdf

2023-11-03 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. REMONT KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM zamierza przeznaczyć środki w wysokości: 330 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316