Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00452015/01 z dnia 2023-10-19 Dostawa defektoskopów, sond wraz z wyposażeniem z podziałem na: 1) Część I – dostawa defektoskopu prądowirowego, 2) Część II – dostawa defektoskopu ultradźwiękowego, 3) Część III – dostawa walizek z wypełnieniem gąbkowym, 4) Część IV – dostawa sond prądowirowych, kable do sond prądowirowych

Deadlines:
Published : 19-10-2023 13:08:00
Placing offers : 30-10-2023 09:00:00
Offers opening : 30-10-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 167.4 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8673.93 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.docx docx 36.25 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty-1.pdf pdf 443.8 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.docx docx 82.55 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz techniczny.pdf pdf 433.62 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.11 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 348.56 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.53 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 336.37 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.45 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 336.05 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.55 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 336.19 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 444.66 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 323.98 2023-10-19 13:08:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf rtf 227.93 2023-10-30 10:20:08 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 362.34 2023-11-08 13:22:58 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 00501508.pdf pdf 123.4 2023-11-21 12:13:55 Public message
KWOTA NA SFINANSOWANIE.rtf rtf 197.04 2023-10-30 09:00:00 Public message

Announcements

2023-11-21 12:13 Elżbieta Kalwasinska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2023-11-08 13:22 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-10-30 10:20 Elżbieta Kalwasinska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].rtf

2023-10-30 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Dostawa defektoskopów, sond wraz z wyposażeniem, 217 894,50 zł. brutto, w tym na realizację:
Części nr I 67 650,00 zł.
Części nr II 115 620,00 zł.
Części nr III 9 840,00 zł.
Części nr IV 24 784,50 zł.

KWOTA NA SFINANSOWAN [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 322