Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.17.2023 Odśnieżanie dróg na terenie gminy Jaświły w sezonie zimowym 2023/2024

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 19-10-2023 11:00:00
Placing offers : 27-10-2023 10:00:00
Offers opening : 27-10-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .pdf pdf 423.9 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ - wykaz dróg.docx docx 14.31 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty.docx docx 22.95 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Cenowy do oferty.docx docx 15.82 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.docx docx 16.77 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o podstawach wykluczenia.docx docx 18.4 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego.docx docx 15.28 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.docx docx 31.8 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 125.16 2023-10-19 11:00:00 Proceeding
info z otwarcia ofert.pdf pdf 36.48 2023-10-27 11:03:39 Public message
wybór oferty.BES.pdf pdf 221.85 2023-10-31 11:57:48 Public message

Announcements

2023-10-31 11:57 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty.BES.pdf

2023-10-27 11:03 Ryszard Prolan Informacja z otwarcia ofert

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-10-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 270 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305