Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.3.10.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024

Kamila Kaczurowska
Gmina Łabowa
Deadlines:
Published : 17-10-2023 21:50:00
Placing offers : 25-10-2023 11:15:00
Offers opening : 25-10-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 782.14 2023-10-17 21:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1355.87 2023-10-17 21:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 194.29 2023-10-17 21:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_RI.271.3.10.2023.pdf pdf 167.94 2023-10-25 14:45:19 Public message
Informacja o uniewaznieniu CZ.III postepowania_na str.pdf pdf 171.55 2023-10-31 13:19:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_str.pdf pdf 536.46 2023-11-06 17:23:38 Public message

Announcements

2023-11-06 17:23 Kamila Kaczurowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-31 13:19 Kamila Kaczurowska Informacja o unieważnieniu Części III niniejszego postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-10-25 14:45 Kamila Kaczurowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-25 11:15 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 435 114,84 zł brutto. Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia według poszczególnych części zamówienia: Część I - 92 580,64 zł brutto; Część II - 66 330,00zł brutto, Część III - 89 977,50 zł brutto, Część IV - 129 560,01 zł brutto, Część V - 56 666,68 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 830