Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZIF.271.27.2023 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych

Katarzyna Kwiatkowska
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 16-10-2023 09:19:00
Placing offers : 17-11-2023 09:00:00
Offers opening : 17-11-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu_2023-OJS199-623050-pl.pdf pdf 97.47 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
SWZ_ZIF_271_27_2023.pdf pdf 728.27 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_SWZ_ZIF_271_27_2023.docx docx 61.22 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SWZ_ZIF_271_27_2023_JEDZ.zip zip 77.61 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SWZ_ZIF_271_27_2023.docx docx 52.4 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SWZ_ZIF_271_27_2023.docx docx 52.19 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_6_i_7_do_SWZ_ZIF_271_27_2023.docx docx 55.63 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SWZ_ZIF_271_27_2023.docx docx 54.96 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_9_do_SWZ_ZIF_271_27_2023.docx docx 53.21 2023-10-16 09:19:00 Proceeding
odpowiedzi_na_pytania_ZIF_271_27_2023_24102023.pdf pdf 499.63 2023-10-24 11:55:10 Public message
Załącznik_do_odpowiedzi_na_pytania_ZIF_271_27_2023_24102023_NOWY_ZAŁĄCZNIK_NR_11_DO_SWZ.pdf pdf 215.99 2023-10-24 11:55:10 Public message
odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SWZ_ZIF_271_27_2023_30102023.pdf pdf 436.48 2023-10-30 11:21:31 Public message
odpowiedzi_na_pytania_zmiana_SWZ_ZIF_271_27_2023_08112023.pdf pdf 587.14 2023-11-08 14:16:02 Public message
Struktury-przelewy masowe.png png 48.84 2023-11-08 14:16:02 Public message
drpa8112023_ELIXOSOB.PLI PLI 1.89 2023-11-08 14:16:02 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_zamówieniu_2023-OJS217-683245-pl.pdf pdf 63.7 2023-11-10 09:15:34 Public message
zmiana_treści_SWZ_ZIF_271_27_2023_10112023.pdf pdf 281.33 2023-11-10 09:15:34 Public message
informacja z otwarcia ofert_ZIF_271_27_2023_17112023.pdf pdf 278.96 2023-11-17 09:35:15 Public message
zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_postępowania_ZIF_271_27_2023_05122023.pdf pdf 306.36 2023-12-06 10:52:01 Public message

Announcements

2023-12-06 10:52 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych.

zawiadomienie_o_rozs [...].pdf

2023-11-17 09:35 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje informację o otwartych ofertach w postępowaniu na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-17 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 408.000,00 zł, nie licząc kosztów związanych z obsługą kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu.
2023-11-10 09:15 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

zmiana_treści_SWZ_ZI [...].pdf

2023-11-08 14:16 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Struktury-przelewy m [...].png

drpa8112023_ELIXOSOB [...].PLI

2023-10-30 11:21 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2023-10-24 11:55 Katarzyna Kwiatkowska Zamawiający w załączniku przekazuje odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i jednostek podległych.

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Załącznik_do_odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569