Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.272.19.2023 Powiat Kazimierski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Sebastian Cichy
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Department: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Deadlines:
Published : 13-10-2023 10:50:00
Placing offers : 10-11-2023 10:00:00
Offers opening : 10-11-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS198-621609-pl.pdf pdf 155.92 2023-10-13 10:50:00 Proceeding
eNotices — Forms for public procurement.pdf pdf 190.18 2023-10-13 10:50:00 Proceeding
eNotices —potwierdzenie.pdf pdf 254.72 2023-10-13 10:50:00 Proceeding
Powiat_Kazimierski_SWZ_2024_2025.pdf pdf 453.6 2023-10-13 10:50:00 Proceeding
załaczniki do SWZ.zip zip 311.15 2023-10-13 10:50:00 Proceeding
Informacja dla Wykonawców nr 1 - 30.10.2023.pdf pdf 2704.22 2023-10-30 13:34:14 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 2 - 03.11.2023.pdf pdf 193.21 2023-11-03 14:28:50 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 3 - 07.11.2023.pdf pdf 182.55 2023-11-08 08:37:22 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 4 - 08.11.2023.pdf pdf 174.79 2023-11-08 08:37:44 Public message
informacja o kwocie 272.19.pdf pdf 68.99 2023-11-10 10:05:52 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 99.75 2023-11-10 14:21:22 Public message
informacja o wyborze IZP.272.19.2023.pdf pdf 248.13 2023-11-28 10:19:11 Public message

Announcements

2023-11-28 10:19 Milena Antos Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-10 14:21 Milena Antos Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-10 10:05 Milena Antos Informacja o kwocie

informacja o kwocie [...].pdf

2023-11-08 08:37 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 4

Informacja dla Wykon [...].pdf

2023-11-08 08:37 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 3

Informacja dla Wykon [...].pdf

2023-11-03 14:28 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 2 - 03.11.2023

Informacja dla Wykon [...].pdf

2023-10-30 13:34 Sebastian Cichy Informacja dla Wykonawców nr 1 - 30.10.2023

Informacja dla Wykon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569