Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA/VI/2023 Wynajem długoterminowy fabrycznie nowego cyfrowego projektora kinowego w standardzie DCI z laserowym źródłem światła, z opcją wykupu, dla Kina Pałacowego w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 12-10-2023 14:28:00
Placing offers : 20-10-2023 08:00:00
Offers opening : 20-10-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem DA/VI/2023 pn. "Wynajem długoterminowy fabrycznie nowego cyfrowego projektora kinowego w standardzie DCI z laserowym źródłem światła, z opcją wykupu, dla Kina Pałacowego w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu".Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02.0. SWZ - DA_VI_2023.BES.pdf pdf 446.89 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.1. Załącznik nr 1 do SWZ - DA_VI_2023 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 108.53 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.2. Załącznik nr 2 do SWZ - DA_VI_2023 - formularz ofertowy.doc doc 140.5 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.2.1. Załącznik nr 2A do SWZ - DA_VI_2023 - formularz cenowy.xlsx xlsx 31.5 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.3. Załącznik nr 3 do SWZ - DA_VI_2023 - wzór umowy.BES.pdf pdf 475.08 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.4. Załącznik nr 4 do SWZ - DA_VI_2023 - oświadczenie 273.2 (125).doc doc 106 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.5. Załącznik nr 5 do SWZ - DA_VI_2023 - grupa kapitałowa.doc doc 62 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.6. Załącznik nr 6 do SWZ - DA_VI_2023 - zobowiązanie P3.docx docx 43.64 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.7. Załącznik nr 7 do SWZ - DA_VI_2023 - oświadczenie konsorcjum.docx docx 42.74 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.8. Załącznik nr 8 do SWZ - DA_VI_2023 - oświadczenie p i a PŚD.docx docx 43.09 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.9. Załącznik nr 9 do SWZ - DA_VI_2023 - tajemnica przedsiębiorstwa.docx docx 42.71 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
02.10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_BZP_DA_VI_2023_08dbcb12-c808-b5e4-7cc3-a8001222182f.pdf pdf 117.79 2023-10-12 14:28:00 Proceeding
04.0. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_DA_VI_2023.BES.pdf pdf 471.53 2023-10-20 13:23:34 Public message
07.0. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_DA_VI_2023.BES.pdf pdf 506.9 2023-10-20 14:20:23 Public message
08.0. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA_BZP_DA_VI_2023_08dbd44e-9ca4-34ac-8ff5-b50010bdd8f1.pdf pdf 67.78 2023-11-27 11:28:27 Public message

Announcements

2023-11-27 11:28 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DA/VI/2023.

Z poważaniem
Jacek Makaś

08.0. OGŁOSZENIE O W [...].pdf

2023-10-20 14:20 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. postępowania DA/VI/2023.


Z poważaniem
Jacek Makaś

07.0. INFORMACJA O W [...].pdf

2023-10-20 13:23 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania DA/VI/2023.


Z poważaniem
Jacek Makaś

04.0. INFORMACJA Z O [...].pdf

2023-10-20 08:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (bez prawa opcji) DA/XIV/2023 wynosi 315.000,00 zł/brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 345