Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40573755 Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska

Deadlines:
Published : 11-10-2023 14:37:00
Placing offers : 14-11-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40573755 zapytanie ofertowe.pdf pdf 333.95 2023-10-11 14:37:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 3823.75 2023-10-11 14:37:00 Proceeding
UMOWA z załącznikami.zip zip 6759.33 2023-10-11 14:37:00 Proceeding
40573755 zapytanie ofertowe_wersja 2 z dn. 18.10.23.pdf pdf 330.57 2023-10-18 11:20:08 Public message
SWZ Przepływomierze_Kołobrzeska_wersja 2 z dn. 18.10.23.pdf pdf 379.07 2023-10-18 11:20:08 Public message
odp na pyt. 1-5 do postępowania nr 40573755 18.10.2023.pdf pdf 118.64 2023-10-18 11:20:08 Public message
odp na pyt. 6 do postępowania nr 40573755 03.11.2023.pdf pdf 109.71 2023-11-03 12:51:13 Public message
odp na pyt. 7 do postępowania nr 40573755 10.11.2023.pdf pdf 106.82 2023-11-10 10:41:16 Public message
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40573755.pdf pdf 111.14 2023-11-16 10:25:00 Public message

Announcements

2023-11-16 10:25 Weronika Limberg Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 40573755

Dot. postępowania na: Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska.

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na podstawie pkt XX ust. 3 SWZ, niniejszym informuje o wyniku postepowania na: Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska.

Zamawiający wybrał następującego Wykonawcę:


Kompakt Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Skrzydlatej 28, który złożył ofertę o wartości 184 000,00 zł netto.


Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z pkt XX ust. 2 SWZ.

Zgodnie z pkt XX ust. 4 SWZ ww. Wykonawcy zostanie odrębnie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.


Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Gdańsk, dnia 16.11.2023 roku.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2023-11-10 10:41 Weronika Limberg Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40573755 na dobór, dostawę oraz montaż
przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska.

Pytanie nr 7:
W związku z zapisem PFU proszę o potwierdzenie, że w ramach zadania należy dostarczyć i zamontować
urządzenie tylko na rurze zasilającej wykorzystując istniejące króćce pomiarowe.

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający potwierdza, że należy dostarczyć i zamontować urządzenie tylko na rurze zasilającej
wykorzystując istniejące króćce pomiarowe.


Gdańsk, 10.11.2023 r.

odp na pyt. 7 do pos [...].pdf

2023-11-03 12:51 Weronika Limberg Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40573755 na dobór, dostawę oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska.

Pytanie nr 6:
Na odbytej wizji stwierdzono bardzo zły stan techniczny płyty przykrywającej komorę (płyta uszkodzona, podparta palami), Czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę płyty na nową. Nadmieniamy, iż prowadzenie prac w takich warunkach nie będzie spełniało zapisów BHP.

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie jest przewidziana wymiana płyty. Zamontowane w komorze podpory umożliwiają bezpieczną pracę w komorze.Gdańsk, 03.11.2023 r.

odp na pyt. 6 do pos [...].pdf

2023-10-18 11:20 Weronika Limberg Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 40573755 na dobór, dostawę oraz montaż
przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska.

Pytanie nr 1:
Jaką długość mają istniejące króćce pomiarowe i na jakiej średnicy rurociągu są zamontowane?

Odpowiedź nr 1:
Rura DN500. Nie jest znana długość króćców.

Pytanie nr 2:
Czy wymiana sond (lub opcjonalnie również króćców, jeżeli są w złym stanie) będzie się odbywała na pustym
rurociągu czy pod ciśnieniem?

Odpowiedź nr 2:
Wymiana będzie odbywała się na rurociągu pod ciśnieniem.

Pytanie nr 3:
Wymagany jest jeden przepływomierz czy dwa (montaż na zasilaniu oraz powrocie)?

Odpowiedź nr 3:
Tylko jeden, na rurze zasilającej.

Pytanie nr 4:
Czy wokół miejsca montażu sond (tam, gdzie znajdują się króćce) jest ok. 1,2-1,5 m wolnej przestrzeni dla
przyrządu montażowego?

Odpowiedź nr 4:
Nie, nie ma w tej komorze tyle miejsca.

Pytanie nr 5:
Czy Inwestor może zamieścić zdjęcia z istniejącej komory lub też zorganizować wizje lokalną?

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 24.10.2023 (wtorek) godzina 9:30.
Miejsce spotkania: ul. Kołobrzeska https://maps.app.goo.gl/nPZmNrFPCn2dso7PA
Przypominamy, że zgodnie z pkt. III SWZ: ,,Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji
lokalnej w ww. komorze. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę’’.
Zamawiający informuje, iż z uwagi na zaplanowaną wizję lokalną zmianie ulega termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert to 14.11.2023 r. godz. 10:00.
Zamawiający załącza poprawioną wersję SWZ z dnia 18.10.2023r. oraz poprawioną wersję Zapytania
ofertowego z dnia 18.10.2023 r.

W związku z omyłką pisarską Zamawiający koryguje błąd w numerze postępowania załączając poprawioną
wersję Zapytania ofertowego z dnia 18.10.2023 r.

Gdańsk, 18.10.2023 r.

40573755 zapytanie o [...].pdf

SWZ Przepływomierze_ [...].pdf

odp na pyt. 1-5 do p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska Dobór, dostawa oraz montaż przepływomierza ultradźwiękowego dla komory ciepłowniczej K-XXII/4 Kołobrzeska zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 24 miesiące (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478