Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00439869/01 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap VII”- ZP – 271- 16/2023

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 12-10-2023 08:55:00
Placing offers : 27-10-2023 09:00:00
Offers opening : 27-10-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Osoba publikująca postępowanie: Anna Samelzon-Janisz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00439869_01 z dnia 2023-10-12.pdf pdf 188.91 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_ZP_271_16_2023.pdf pdf 452.25 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_FORMULARZ OFERRTOWY_ZP_271_16_2023.docx docx 1029.81 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE_ZP_271_16_2023.docx docx 1027.94 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW_ZP_271_16_2023.docx docx 1021.16 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_PROJEKT UMOWY_ZP_271_16_2023.docx docx 1047.55 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_ZP_271_16_2023.docx docx 1041.87 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_AUDYTY ENERGETYCZNE_ZP_271_16_2023.zip zip 17846.25 2023-10-12 08:55:00 Proceeding
Pytanie_odpowiedź_ZP-271-16_2023.pdf pdf 82.09 2023-10-12 14:34:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #831024.pdf pdf 144.16 2023-10-27 10:52:21 Public message
ZP_271_16_2023_pismo_wybór najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 183.23 2023-10-31 12:21:46 Public message
Ogłoszenie nr 2023_BZP 00493885_01 z dnia 2023-11-15.pdf pdf 160.12 2023-11-15 08:14:31 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0009363001 z dnia 2024-02-06.pdf pdf 58.5 2024-02-06 14:03:33 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0020808001 z dnia 2024-02-19.pdf pdf 59.62 2024-02-21 13:19:07 Public message

Announcements

2024-02-21 13:19 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o wykonaniu umowy- BUDYNEK MIESZKALNY TUCHÓW, UL. PROMIENNA 4

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

2024-02-06 14:03 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o wykonaniu umowy- BUDYNEK MIESZKALNY BUCHCICE 43B

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

2023-11-15 08:14 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie nr 2023_B [...].pdf

2023-10-31 12:21 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_271_16_2023_pismo [...].pdf

2023-10-27 10:52 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-27 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 242 342,34 zł brutto:
Część nr 1 Audyt nr 64 – Buchcice 43 B - 18 005,59 zł brutto
Część nr 2 Audyt nr 65 – Buchcice 124 - 87 742,37 zł brutto
Część nr 3 Audyt nr 66 – Lubaszowa 131 - 81 610,46 zł brutto
Część nr 4 Audyt nr 67 –Tuchów, ul. Promienna 4 - 54 983,92 zł brutto
2023-10-12 14:34 Zamówienia Publiczne ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIE Z DNIA 12.10.2023 R.

Pytanie_odpowiedź_ZP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 525