Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.16.2023 Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2025r.

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 09-10-2023 12:48:00
Placing offers : 09-11-2023 10:00:00
Offers opening : 09-11-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Chojnicka_GZ_SWZ.docx docx 139.67 2023-10-09 12:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS194-606169-pl.pdf pdf 207.47 2023-10-09 12:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9573.01 2023-10-09 12:48:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 698.17 2023-10-09 12:48:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 87.5 2023-11-13 12:33:45 Public message
INFORMACJA Z OTWRACIA OFERT.pdf pdf 447.27 2023-11-13 12:33:45 Public message
ZP 272.16.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.pdf pdf 611.8 2023-11-20 08:42:48 Public message
ZP 272.16.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 110 2023-11-20 08:42:48 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2023-OJS246-775126-pl.pdf pdf 978.38 2023-12-21 15:57:15 Public message

Announcements

2023-12-21 15:57 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-11-20 08:42 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2025 r.

Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R
Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B
Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

ZP 272.16.2023 INFO [...].pdf

ZP 272.16.2023 INFO [...].doc

2023-11-13 12:33 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

INFORMACJA Z OTWRACI [...].pdf

2023-11-09 10:00 Buyer message Część 1 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego : 6 697 949,63 zł
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opcja : 700 611,08 zł

Część 2 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 474 899,73 zł

Część 3 zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego : 6 519 655,59 zł
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opcja : 34 345,29 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 687