Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI-3700-7/2023 Modernizacja pomieszczeń zaplecza Budynku Głównego Teatru Wybrzeże – etap II

Justyna Idaszak
Teatr Wybrzeże
Deadlines:
Published : 06-10-2023 11:16:00
Placing offers : 25-10-2023 08:30:00
Offers opening : 25-10-2023 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 65.37 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1360.17 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.docx docx 54.32 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.48 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.17 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.05 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.04 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 6 - wykaz robót.docx docx 19.7 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 7 - wykaz osób.docx docx 19.56 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 8 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1.docx docx 18.53 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 9 - wzór umowy.pdf pdf 1138.29 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 10 - Zakres dokumentacji projektowej stanowiący przedmiot zamówienia.pdf pdf 573.26 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 11 - Ramowy harmonogram realizacji prac.pdf pdf 409.48 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 12 - Dokumentacja projektowa, Architektura.zip zip 50637.55 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 13 - Dokumentacja projektowa, Instalacje elektryczne.zip zip 16161.72 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 14 - Dokumentacja projektowa, Instalacje sanitarne.zip zip 49435.88 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Załącznik 15 - Dokumentacja projektowa, STWIOR.zip zip 7174.69 2023-10-06 11:16:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 29.83 2023-10-11 11:30:27 Public message
Wyjaśnienia 2 treści SWZ.pdf pdf 112.14 2023-10-17 11:28:56 Public message
Załącznik 9 - wzór umowy, REWIZJA 1 z dnia 17.10.2023 r..pdf pdf 1139.47 2023-10-17 11:28:56 Public message
wyjaśnienia 3 treści SWZ.pdf pdf 76.04 2023-10-20 13:50:31 Public message
wyjaśnienia 4 treści SWZ sig.pdf pdf 602.67 2023-10-23 13:46:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 768.14 2023-10-25 11:01:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sig.pdf pdf 746.02 2023-11-08 13:39:29 Public message

Announcements

2023-11-08 13:39 Justyna Idaszak Zamawiający działając na podstawie art. 253 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-25 11:01 Justyna Idaszak Zamawiający publikuje zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-25 08:30 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego: 1 600 000,00 zł netto, co odpowiada kwocie 1 968 000,00 zł brutto.
2023-10-23 13:46 Justyna Idaszak Na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 4 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wyjaśnienia 4 treści [...].pdf

2023-10-20 13:50 Justyna Idaszak Na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 3 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wyjaśnienia 3 treści [...].pdf

2023-10-17 11:28 Justyna Idaszak Na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 2 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia 2 treści [...].pdf

Załącznik 9 - wzór u [...].pdf

2023-10-11 11:30 Justyna Idaszak Na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 677