Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SKG.271.26.2023 Remont ul. Dworcowej w Skarszewach i remont drogi dla pieszych przy ul. Dworcowej w Skarszewach

Andrzej Janikowski
Gmina Skarszewy
Deadlines:
Published : 06-10-2023 12:28:00
Placing offers : 24-10-2023 10:00:00
Offers opening : 24-10-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ul. Dworcowa.zip zip 25542.64 2023-10-06 12:28:02 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Dworcowa.pdf pdf 177.39 2023-10-06 12:28:04 Proceeding
271.26.2023 - wyjaśnienia i zmiana SWZ-sig.pdf pdf 319.38 2023-10-19 07:54:37 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz osób.docx docx 18.55 2023-10-19 07:54:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ul. Dworcowa.pdf pdf 35.95 2023-10-19 07:54:37 Public message
271.26.2023 - informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 270.85 2023-10-24 11:04:27 Public message
271.26.2023 - zawiadomienie o wyborze ul. Dworcowa-sig.pdf pdf 429.57 2023-10-30 10:23:26 Public message

Announcements

2023-10-30 10:23 Andrzej Janikowski SKG.271.26.2023 - zawiadomienie o wyborze ul. Dworcowa

271.26.2023 - zawiad [...].pdf

2023-10-24 11:04 Andrzej Janikowski 271.26.2023 - informacja z otwarcia ofert

271.26.2023 - inform [...].pdf

2023-10-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1) Część 1 Remont ul. Dworcowej w Skarszewach: 1.093.090,00 zł brutto
2) Część 2 Wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej – szt. 2: 46.000,00 zł brutto
3) Część 3 Remont drogi dla pieszych przy ul. Dworcowej w Skarszewach: 213.900,00 zł brutto
4) Część 4 Wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Młyńskiej – szt. 1: 32.100,00 zł brutto
2023-10-19 07:54 Andrzej Janikowski 271.26.2023 - wyjaśnienia i zmiana SWZ

271.26.2023 - wyjaśn [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 619