Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.50.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2024 r

Krzysztof Kaźmierski
Gmina Gniezno Department: Referat gospodarki i rozwoju
Deadlines:
Published : 06-10-2023 09:46:00
Placing offers : 08-11-2023 09:00:00
Offers opening : 08-11-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 897.26 2023-10-06 09:46:04 Proceeding
2023-OJS193-602011-pl.pdf pdf 160.72 2023-10-06 09:46:00 Proceeding
zał. nr 3_SOPZ_2023.pdf pdf 935.09 2023-10-06 09:52:19 Proceeding
zał. nr 4 - grupa_kapitałowa.doc doc 225 2023-10-06 15:16:34 Proceeding
zał. nr 5 wzór umowy.pdf pdf 481.25 2023-10-06 15:16:38 Proceeding
zał. nr 7 - zobowiazanie_udostepnienie.docx docx 203.36 2023-10-06 15:16:48 Proceeding
zał. nr 8 - wykaz usług.docx docx 199.2 2023-10-06 15:16:48 Proceeding
zał. nr 9 - wykaz narzędzi.docx docx 200.01 2023-10-06 15:16:48 Proceeding
zał. nr 10 -oświadczenie_o_aktualności.docx docx 199.63 2023-10-06 15:16:48 Proceeding
zał. nr 11 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 18.13 2023-10-06 15:16:48 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 32.95 2023-10-06 15:16:56 Proceeding
Załącznik nr 1.2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 32.94 2023-10-06 15:16:56 Proceeding
Załącznik nr 1.3do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 33.59 2023-10-06 15:16:56 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 183.5 2023-10-06 15:18:55 Proceeding
zał nr 1.1 do 1.4 _SWZ_zm_11.10.2023.zip zip 122.02 2023-10-11 08:37:02 Public message
zmiana z 24.10.2023.zip zip 1594.27 2023-10-24 12:03:24 Public message
zmiana z 27.10.2023.7z 7z 2452 2023-10-31 09:03:44 Public message
2023-OJS210-664600-pl.pdf pdf 64.43 2023-10-31 09:03:44 Public message
zestawienie_ofert_8.11.2023.pdf pdf 428.47 2023-11-08 11:15:05 Public message
wybór_oferty_8.12.2023 - cz. I.pdf pdf 72.61 2023-12-08 12:48:46 Public message
wybór_oferty_8.12.2023 - cz. II.pdf pdf 70.85 2023-12-08 12:48:46 Public message
wybór_oferty_8.12.2023 - cz. III.pdf pdf 63.83 2023-12-08 12:48:46 Public message
wybór_oferty_8.12.2023 - cz. IV.pdf pdf 64.29 2023-12-08 12:48:46 Public message

Announcements

2023-12-08 12:48 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza dla I, II, III i IV części zamówienia została wybrana oferta złożona przez:
URBIS Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

wybór_oferty_8.12.20 [...].pdf

wybór_oferty_8.12.20 [...].pdf

wybór_oferty_8.12.20 [...].pdf

wybór_oferty_8.12.20 [...].pdf

2023-11-08 11:15 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniezno i obiektów będących własnością Gminy Gniezno w okresie do 31 grudnia 2024 r.” zgodnie z art. 222 ust 5 Pzp przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

zestawienie_ofert_8. [...].pdf

2023-11-07 09:12 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę brutto:
1. Część pierwsza zamówienia: 2 379 180,00 zł
2. Część druga zamówienia: 2 501 204,00 zł
3. Część trzecia zamówienia: 243 700,00 zł
4. Część czwarta zamówienia; 170 000,00 zł
2023-10-31 09:03 Martyna Wolniewicz W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane do postępowania oraz zmienione załączniki.

zmiana z 27.10.2023. [...].7z

2023-OJS210-664600-p [...].pdf

2023-10-24 12:03 Martyna Wolniewicz UWAGA WYKONAWCY
W związku z omyłką pisarską Zamawiającego, dokonuje się zmiany treści SWZ oraz załączników nr 4, 5 i 9. Prawidłowe formularze posiadają oznaczenie "zmiana z 24.10.2023".

zmiana z 24.10.2023. [...].zip

2023-10-11 08:37 Krzysztof Kaźmierski UWAGA WYKONAWCY
W związku z omyłką pisarską Zamawiającego, dokonuje się zmiany treści załącznika 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 tj. formularzy ofertowych. Prawidłowe formularze posiadają oznaczenie " zm_11.10.2023.

zał nr 1.1 do 1.4 _S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 940