Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 547/IX/23 Gryficka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 06-10-2023 09:11:00
Placing offers : 10-11-2023 11:00:00
Offers opening : 10-11-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 227.32 2023-10-06 09:11:00 Proceeding
SWZ_Gryficka_Gaz.pdf pdf 992.55 2023-10-06 09:11:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1110.96 2023-10-06 09:11:00 Proceeding
OT_Białogard Miasto_01.zip zip 13688.08 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Białogard Miasto_02.zip zip 16598.67 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Brzeżno Gmina.zip zip 12588.33 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Dolice Gmina.zip zip 867.61 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Gryfice Gmina.zip zip 16475.46 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Gryfice Powiat.zip zip 1629.75 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Krzęcin Gmina.zip zip 600.82 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Maszewo Gmina.zip zip 2768.95 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Osina Gmina.zip zip 759.3 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Płoty Gmina.zip zip 1476.27 2023-10-09 09:20:50 Public message
OT_Przelewice Gmina.zip zip 440.08 2023-10-09 09:21:28 Public message
OT_Sławno Powiat.zip zip 4005.96 2023-10-09 09:21:28 Public message
OT_Świdwin Miasto.zip zip 559.04 2023-10-09 09:21:28 Public message
OT_Świdwin Powiat.zip zip 1216.41 2023-10-09 09:21:28 Public message
OT_Trzebiatów Gmina.zip zip 9589.75 2023-10-09 09:21:28 Public message
Odpowiedź na zapytanie 1.pdf pdf 603.1 2023-10-25 09:08:58 Public message
Zmiana_SWZ_zawiadomienie.pdf pdf 810.28 2023-10-25 09:11:25 Public message
Kopia Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 202.5 2023-10-25 09:15:36 Public message
Kopia Zal_1b_Wykaz_PPG_ZMIANA.xls xls 189.5 2023-10-25 09:15:36 Public message
Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 394 2023-10-25 09:18:39 Public message
Kopia ZaL_2a_2b_Formularze_pomocnicze_ZMIANA.xls xls 87.5 2023-10-25 09:18:39 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA.pdf pdf 835.03 2023-10-25 09:22:29 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 148.41 2023-10-25 09:24:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 108.93 2023-11-10 11:21:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 393.44 2023-11-23 12:10:28 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 210.96 2023-12-20 09:29:05 Public message

Announcements

2023-12-20 09:29 Joanna Dembińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-11-23 12:10 Joanna Dembińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-10 11:21 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-11-10 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
• Część 1 zamówienia – 12 940 859,18 zł brutto
• Część 2 zamówienia – 10 988 704,70 zł brutto
2023-10-25 09:24 Joanna Dembińska Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2023-10-25 09:22 Joanna Dembińska Załącznik nr 9 DO SWZ - ZMIANA

Zal_9_Umowa_ZMIANA.p [...].pdf

2023-10-25 09:18 Joanna Dembińska Załącznik nr 2 (2a i 2b) do SWZ (wraz z formularzami pomocniczymi) - ZMIANA

Zal_2_2a_2b_Formular [...].doc

Kopia ZaL_2a_2b_Form [...].xls

2023-10-25 09:15 Joanna Dembińska Załącznik 1a i 1b do SWZ - ZMIANA

Kopia Zal_1a_Wykaz_P [...].xls

Kopia Zal_1b_Wykaz_P [...].xls

2023-10-25 09:11 Joanna Dembińska Zawiadomienie o zmianie SWZ

Zmiana_SWZ_zawiadomi [...].pdf

2023-10-25 09:08 Joanna Dembińska Odpowiedzi na zapytania 1

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-10-09 09:21 Joanna Dembińska Oświadczenia odbiorców paliw

OT_Przelewice Gmina. [...].zip

OT_Sławno Powiat.zip

OT_Świdwin Miasto.zi [...].zip

OT_Świdwin Powiat.zi [...].zip

OT_Trzebiatów Gmina. [...].zip

2023-10-09 09:20 Joanna Dembińska Oświadczenia odbiorców paliw

OT_Białogard Miasto_ [...].zip

OT_Białogard Miasto_ [...].zip

OT_Brzeżno Gmina.zip

OT_Dolice Gmina.zip

OT_Gryfice Gmina.zip

OT_Gryfice Powiat.zi [...].zip

OT_Krzęcin Gmina.zip

OT_Maszewo Gmina.zip

OT_Osina Gmina.zip

OT_Płoty Gmina.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 527