Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-17/2023 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia

Deadlines:
Published : 05-10-2023 09:46:00
Placing offers : 12-10-2023 11:00:00
Offers opening : 12-10-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 grudnia 2023 roku

 

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 12.10.2023 r. do godz. 11:00

Formularz należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

 

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Radosław Kalisz e-mail: radoslaw.kalisz@wodymiejskie.stargard.pl


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-17.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.11 2023-10-05 09:46:00 Proceeding
NP-ZPS-17.2023 SWZ.pdf pdf 299.32 2023-10-05 09:46:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ (pdf).zip zip 613.43 2023-10-05 09:46:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 50.26 2023-10-05 09:46:00 Proceeding
NP-ZPS-17.2023 Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 16.58 2023-10-05 09:46:00 Subject of the order
NP-ZPS-17.2023 ODPOWIEDZI I.sig.pdf pdf 138 2023-10-11 11:20:44 Public message
NP-ZPS-17.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 72.86 2023-10-13 08:20:13 Public message
NP-ZPS-17.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 182.61 2023-10-30 11:08:43 Public message
NP-ZPS-17.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 182.61 2023-10-30 11:09:32 Public message

Announcements

2023-10-30 11:09 Krzysztofa Gut Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-17.2023 Zawia [...].pdf

2023-10-30 11:08 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-17.2023 Zawia [...].pdf

2023-10-13 08:20 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w toku niniejszego postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-17.2023 INFOR [...].pdf

2023-10-11 11:20 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-17.2023 ODPOW [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia Należy załączyć formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, który należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym.

NP-ZPS-17.2023 Załac [...].docx

1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)

The number of page views: 315