Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2023 ,,Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne zamawiającego”

Izabela Klasa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-10-2023 09:13:00
Placing offers : 13-10-2023 10:00:00
Offers opening : 13-10-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_olej_napedowy.pdf pdf 926.22 2023-10-05 09:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.77 2023-10-05 09:13:00 Proceeding
Inf_z sesji otw_ ofert_2.pdf pdf 399.87 2023-10-13 13:57:45 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu_strona.pdf pdf 455.54 2023-12-04 19:08:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.44 2023-12-12 11:44:28 Public message

Announcements

2023-12-12 11:44 Izabela Klasa Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-04 19:08 Izabela Klasa W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-13 13:57 Izabela Klasa w załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert

Inf_z sesji otw_ ofe [...].pdf

2023-10-13 11:48 Izabela Klasa The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 630.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 219