Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.17.2023 Chojnicka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 04-10-2023 12:08:00
Placing offers : 06-11-2023 09:00:00
Offers opening : 06-11-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS191-599084-pl.pdf pdf 158.27 2023-10-04 12:08:00 Proceeding
Chojnicka_GZ_SWZ.docx docx 111.87 2023-10-04 12:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8509.13 2023-10-04 12:08:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 13938.91 2023-10-04 12:08:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU 2023-OJS201-631138-pl.pdf pdf 75.38 2023-10-18 12:20:54 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ 18.10.2023.odt odt 20.68 2023-10-18 12:20:54 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ 18.10.2023.pdf pdf 1328.56 2023-10-18 12:20:54 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA 18.10.2023 .doc doc 228.5 2023-10-18 12:20:54 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 195.45 2023-11-07 14:57:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert .doc doc 59.5 2023-11-07 14:57:44 Public message
ZP 272.17. 2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.doc doc 90.5 2023-11-10 09:04:18 Public message
ZP 272.17. 2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PLATFORMA.pdf pdf 328.47 2023-11-10 09:04:18 Public message
2023-OJS244-769518-pl.pdf pdf 652.56 2023-12-19 20:09:13 Public message

Announcements

2023-12-19 20:09 Arleta Matusik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS244-769518-p [...].pdf

2023-11-10 09:04 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP 272.17. 2023 INF [...].doc

ZP 272.17. 2023 INF [...].pdf

2023-11-07 14:57 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2023-11-06 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Cześć 1 zamówienia - Dostawa paliwa gazowego w roku 2024 - 3 511 814,55zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część 2 zamówienia - Dostawa paliwa gazowego w roku 2025 - 3 431 510,70zł brutto
2023-10-18 12:20 Arleta Matusik
WYJASNIENIE TRESCI SWZ

OGŁOSZENIE OSPROSTOWANIU

OGŁOSZENIE O SPROSTO [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

WYJASNIENIE TRESCI S [...].pdf

Zal_9_Umowa_ZMIANA 1 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467