Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA/XIV/2023 Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 23 filmów, w ramach Projektu „Kino Bez Barier - Edycja Polska” w okresie od grudnia 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 04-10-2023 11:07:00
Placing offers : 12-10-2023 08:00:00
Offers opening : 12-10-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem DA/XIV/2023 pn. "Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 23 filmów, w ramach Projektu „Kino Bez Barier - Edycja Polska” w okresie od grudnia 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.".


PROJEKT „KINO BEZ BARIER – EDYCJA POLSKA / CINEMA WITHOUT BARRIERS – POLISH EDITION"

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW "EUROPA CINEMAS - KREATYWNA EUROPA MEDIA"

W RAMACH PROGRAMU "COLLABORATE TO INNOVATE”    Zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w unieważnionym, w dniu 26 września 2023 r., postępowaniu pn. „Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 29 filmów, w ramach projektu „Kino Bez Barier – Edycja Polska” w okresie od października 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu” o numerze referencyjnym DA/XII/2023 , o wszczęciu niniejszego postępowania.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02.1. Załącznik nr 1 do DA_XIV_2023 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 119.97 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.2. Załącznik nr 2 do DA_XIV_2023 - formularz ofertowy.docx docx 106.39 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.2.1. Załącznik nr 2A do SWZ - DA_XIV_2023 - formularz cenowy.xlsx xlsx 60.62 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.4. Załącznik nr 4 do SWZ - DA_XIV_2023 - oświadczenie 273.2 (125).doc doc 130.5 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.5. Załącznik nr 5 do SWZ - DA_XIV_2023 - wykaz usług.docx docx 93.44 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.6. Załącznik nr 6 do SWZ - DA_XIV_2023 - wykaz osób.docx docx 95 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.7. Załącznik nr 7 do SWZ- DA_XIV_2023 - grupa kapitałowa.docx docx 91.55 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.8. Załącznik nr 8 do SWZ - DA_XIV_2023 - oświadczenie P3.docx docx 91.33 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.9. Załącznik nr 9 do SWZ - DA_XIV_2023 - oświadczenie konsorcjum.docx docx 91.29 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.10. Załącznik nr 10 do SWZ - DA_XIV_2023 - oświadczenie p i a PŚD.docx docx 90.74 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.11. Załącznik nr 11 do SWZ - DA_XIV_2023 - tajemnica przedsiębiorstwa.docx docx 91.16 2023-10-04 11:07:00 Proceeding
02.0. SWZ - DA_XIV_2023.BES.pdf pdf 678.7 2023-10-04 11:07:08 Proceeding
02.3. Załącznik nr 3 do SWZ - DA_XIV_2023 - wzór umowy.BES.pdf pdf 642.33 2023-10-04 11:07:08 Proceeding
02.12. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_BZP_DA_XIV_2023_08dbc338-6d7f-3885-7cc3-a800122200ac.pdf pdf 125.8 2023-10-04 11:07:09 Proceeding
05.0. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_DA_XIV_2023.BES.pdf pdf 141.06 2023-10-12 11:09:11 Public message
09.0. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_DA_XIV_2023.BES.pdf pdf 185.79 2023-10-18 13:57:34 Public message
10.0. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA_BZP_DA_XIV_2023_08dbd44a-f218-cf74-dfd5-880011b6d9a5.pdf pdf 68.07 2023-11-06 10:01:57 Public message

Announcements

2023-11-06 10:01 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DA/XIV/2023.

Z poważaniem
Jacek Makaś

10.0. OGŁOSZENIE O W [...].pdf

2023-10-18 13:57 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. postępowania DA/XIV/2023.


Z poważaniem
Jacek Makaś

09.0. INFORMACJA O W [...].pdf

2023-10-12 11:09 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania DA/XIV/2023.


Z poważaniem
Jacek Makaś

05.0. INFORMACJA Z O [...].pdf

2023-10-12 08:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia DA/XIV/2023 wynosi 48.000,00 zł/brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 378