Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00420703/01 Roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego ze strefą wejściową do ITWL wraz z przebudową istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Księcia Bolesława 6 na działce nr ew. 66/5 z obrębu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie Nr postępowania 22/D-80/8170/PN/2023/I

Deadlines:
Published : 29-09-2023 14:50:00
Placing offers : 23-10-2023 10:00:00
Offers opening : 23-10-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.05 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 816.44 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 379.99 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.rtf rtf 158.83 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 26.55 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 349.36 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.41 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 336.59 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 44.5 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 343.94 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 23.99 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.pdf pdf 344.82 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.06 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 331.86 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.24 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 337.21 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.38 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 338.87 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 458.76 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.45 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do umowy Oświadczenie dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.docx docx 23.99 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do umowy Oświadczenie dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.pdf pdf 259.24 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ PWZ nr 1.zip zip 32100.22 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ PWZ nr 2.zip zip 5146.19 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ PWZ nr 3.zip zip 2439.25 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ PWZ nr 4.zip zip 2626.22 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ PWZ nr 5.zip zip 4329.69 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załacznik nr 12 do SWZ PWZ nr 6.zip zip 20914.13 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - PROJEKT BUDOWLANY.zip zip 25157.97 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Załączniki do PB.zip zip 25140.16 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 430.74 2023-09-29 14:50:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 322.15 2023-10-05 09:43:39 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 10.10.2023 r..pdf pdf 1241.08 2023-10-10 14:01:21 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 11.10.2023 r..pdf pdf 366.36 2023-10-11 13:11:54 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 12.10.2023 r..pdf pdf 385.79 2023-10-12 15:25:43 Public message
2023_BZP 00441925_01.pdf pdf 38.74 2023-10-12 15:25:43 Public message
Wyjasnienie treści SWZ 18.10.2023 r..pdf pdf 202.76 2023-10-18 14:06:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 313.4 2023-10-23 11:41:57 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 601.51 2023-12-01 14:29:27 Public message

Announcements

2023-12-01 14:29 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-23 11:41 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-23 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 6 241 559,77 zł
2023-10-18 14:06 Anna Łęgowik Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjasnienie treści S [...].pdf

2023-10-12 15:25 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 12.10.2023 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.10.2023 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2023_BZP 00441925_01 [...].pdf

2023-10-11 13:11 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 11.10.2023 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-10-10 14:01 Anna Łęgowik Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-10-05 09:43 Anna Łęgowik Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2659